Your browser does not support JavaScript!
食品保健系
分類清單
新南向產學合作專班 Lớp đặc biệt mới về hợp tác đại học-công nghiệp hướng Nam

本計畫建置以國際學生返國後就業為基礎,透過理論及實務發展,提供高度需求實務技能與經濟弱勢家庭學生,

在可兼顧升學及就業前提下,自給自足於本國完成學業,更是協助培育產業人才的來源。

此專班之預期成果重點如下:

(1) 透過理論與實務的結合,提升本質學能,體現畢業即就業之目標。

(2) 透過與業界緊密的結合,學生可以有系統的學習,也能讓台灣地區餐飲業界,普遍的人力緊張情況,獲得舒緩。

(3) 由新型態教育模式的建立,提供外國學子穩定發展的工作機會及財務上的支持,沒有後顧之憂。

(4) 企業可以從培養的眾多人才中,找到未來南向發展的菁英部隊。

 

 

Việc xây dựng chương trình này dựa trên cơ sở việc làm của du học sinh sau khi trở về nước, thông qua phát triển lý thuyết và thực tiễn nhằm cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực hành có yếu tố thực tiễn cao và dành những gia đình khó khăn về kinh tế.

 Với tiền đề hướng đến sự thăng tiến trong công việc. Việc tự học để hoàn thành chương trình học ở Đài Loan sẽ là một nguồn nhân tài ươm mầm các tài năng  trong công nghiệp.

 Kết quả dự kiến ​​của lớp học Chuyên ban này như sau:

 (1) Thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nâng cao năng lực học tập cần thiết và phản ánh mục tiêu tốt nghiệp là việc làm.

 (2) Thông qua sự kết hợp chặt chẽ với ngành công nghiệp, sinh viên có thể học một cách có hệ thống, và nó cũng có thể giải tỏa căng thẳng lao động chung trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống ở Đài Loan.

 (3) Việc thiết lập mô hình giáo dục mới cung cấp cho sinh viên nước ngoài cơ hội việc làm phát triển ổn định và hỗ trợ tài chính mà không phải lo lắng.

 (4) Doanh nghiệp có thể tìm ra những đội quân tinh nhuệ sẽ phát triển về phía Nam ( ám chỉ cac nuoc Đông Nam Á) trong tương lai từ nhiều nhân tài mà họ đã ươm mầm.

 
 
 
 
 
課程地圖 [ 2022-07-11 ]
 
活動剪影 [ 2022-11-15 ]