Your browser does not support JavaScript!
食品保健系
分類清單

Recent

數據載入中...
教育目標 Mục tiêu giáo dục

主要培育「食品製造暨衛生安全管理之中級技術人才」,落實食品製造技術與衛生安全檢驗實務經驗,強化保健營養及行銷管理之專業知識,

輔以「校外產業實習」,培育出具有食品加工技術及健全人格與正確人生觀之有用人才。

本專班從課程、師資、實習及產學合作等面向,引進產業界實務經驗,希望達到提昇學生產學合作的經驗及實務技能,

藉此不但可提升學生之實務專長與應用能力,培訓出企業「即時可用」人才,待學生學成歸國後期能帶動越南食品產業發展,提升食品製造暨衛生安全管理之水平。

 

 

Chủ yếu đào tạo "nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp trong sản xuất thực phẩm và quản lý an toàn sức khoẻ ", triển khai kinh nghiệm thực tế trong công nghệ sản xuất thực phẩm và kiểm tra sức khỏe và an toàn, đồng thời củng cố kiến ​​thức chuyên môn về sức khỏe và dinh dưỡng và quản lý tiếp thị.

 Được bổ sung "thực tập công nghiệp ngoài khuôn viên trường", những tài năng hữu ích với công nghệ chế biến thực phẩm, tính cách tốt và cách nhìn đúng đắn về cuộc sống được trau dồi.

 Lớp học chuyên ban này giới thiệu kinh nghiệm thực tế trong ngành từ các khía cạnh của khóa học, giáo viên, thực tập và hợp tác ngành - trường đại học, hy vọng sẽ nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng thực tế của hợp tác ngành - trường đại học.

 Điều này sẽ không chỉ nâng cao chuyên môn và khả năng ứng dụng thực tế của sinh viên mà còn đào tạo ra những nhân tài “sẵn có ngay lập tức” cho các doanh nghiệp, học xong có thể về Việt Nam phát triển ngành thực phẩm nước nhà. Nâng cao trình độ sản xuất và quản lí vệ sinh an toàn thực phẩm

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 9773
Voice Play