Your browser does not support JavaScript!
食品保健系
分類清單

Recent

數據載入中...
核心能力 Năng lực cốt lõi

依據照專班學生「畢業生最終可從事之職業」為導向,同時參酌越南食品相關產業需求、未來趨勢、知識發展、技術進步等資訊規劃專班之核心能力,

訂定食品知識應用能力、食品製備 (加工)能力、食品衛生分析及檢驗能力、營養健康管理能力,作為本班培育之專業核心能力。

課程涵蓋有「食品製備及產程管理」、「食品衛生安全管理」及「食品行銷管理」等三個教學方向,

除了使學生具備食品製造暨衛生安全管理相關基礎知識外,在面對新世紀產業需求,特別加強新興食品、養生保健產業與網路行銷教育推廣等相關知識之學習,以培育具食品製備、食品分析及衛生安全管理之專業人才。

 

 

Dựa trên định hướng về “ngành nghề mà sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi đến cùng” đối với sinh viên của lớp chuyên ban, đồng thời xem xét các năng lực cốt lõi của lớp Chuyên ban để hoạch định thông tin như nhu cầu của ngành liên quan đến thực phẩm Việt Nam , xu hướng tương lai, phát triển tri thức và tiến bộ công nghệ.

 Hình thành khả năng ứng dụng kiến ​​thức thực phẩm, khả năng sơ chế (chế biến) thực phẩm, khả năng phân tích và kiểm tra vệ sinh thực phẩm, khả năng quản lý dinh dưỡng và sức khỏe là năng lực chuyên môn cốt lõi được trau dồi trong lớp học này.

 Khóa học bao gồm ba hướng giảng dạy: “Quản lý Quy trình Sản xuất và Chuẩn bị Thực phẩm”, “Quản lý Vệ sinh An toàn Thực phẩm” và “Quản lý Tiếp thị Thực phẩm”.

 Ngoài việc cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức cơ bản liên quan đến sản xuất thực phẩm và quản lý sức khỏe và an toàn. Trước nhu cầu của các ngành công nghiệp trong kỷ nguyên mới, họ sẽ đặc biệt tăng cường học tập về thực phẩm mới nổi, ngành chăm sóc sức khỏe và giáo dục tiếp thị trực tuyến và xúc tiến để trau dồi chuẩn bị thực phẩm, thực phẩm Chuyên gia trong phân tích và quản lý sức khỏe và an toàn.

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 1585
Voice Play